TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapiaan luokseni pääsee EKSOTEn tai KELAn maksusitoumuksella. Toimintaterapiapalveluni on suunnattu lapsille. Toimintaterapia auttaa ihmistä kehittämään niitä taitoja, joita hän tarvitsee jokapäiväisessä elämässään. Sen avulla etsitään ratkaisuja arjen haasteisiin niin, että ihminen voisi elää mahdollisimman omatoimisesti ja täydesti huolimatta vamman tai sairauden aiheuttamista haasteista, olivat ne suuria tai hyvin hienovaraisia.
Terapain tavoitteet ja keinot sovitaan aina yksilöllisesti arvioinnin perusteella. Lasten kohdalla tämä useimmiten tarkoittaa sitä, että tavoitteet tukevat lasten motorista ja kognitiivista (ajattelua vaativaa) oppimista sekä m. taitoa säädellä tunteita ja  olla yhdessä toisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Kukoistamaan omasta siunauksestaan kuten alla olevassa runossa sanotaan.
Toimintaterapiasta lisää nettisivuilla www.toimintaterapialiitto.fi

SI-terapia (sensorisen integraation terapia) on lapsille suunnattu toimintaterapian muoto, jossa tuetaan aistien tuoman tiedon käsittelyä lapsen hermostossa. Tällä on vaikutusta lapsen motoriseen kehitykseen, aistitiedon käsittelyyn, oppimiseen ja käyttäytymiseen.
SI-terapiasta lisää sivuilla www.sityry.fi.

Kukannuppu

edustaa kaikkia asioita,
niitäkin jotka eivät kuki,
sillä kaikki kukkii omasta siunauksestaan;
vaikkakin joskus on tarpeen
kertoa kukalle sen ihanuudesta,
laskea käsi sen ylle
ja kertoa sille sanoin ja kosketuksin,
että se on ihana,
kunnes se jälleen kukoistaa omasta siunauksestaan. Galway Kinnell