TENAVAT TASAPAINOON

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä 2016 ilmestyi kirjani Tenavat tasapainoon.  Kirja sisältää sekä aiheeseen liittyvää teoriatietoa että lasten kanssa tehtäviä harjoituksia. Kirjan avulla etsitään jokaiselle lapselle, hänen perheelleen tai esimerkiksi päiväkotiryhmälle parhaiten sopivat tavat rauhoittua ja löytää sopiva vireys arjen tueksi. Tyyni ja valpas mieli auttaa tuomaan esille ihmisen parhaat kyvyt niin vuorovaikutuksessa, tunteiden säätelyssä kuin oppimisessakin.

Kirjan materiaalia voidaan käyttää osana toimintaterapiaa esimerkiksi niin, että materiaalin sisältö käydään läpi yhdessä vanhemman ja lapsen kanssa yhdessä tutustuen. Materiaali sisältää tietoa, tehtäviä, tarinoita ja rentoa yhdessä oloa. Aiheita on mm. stressireaktio, mindfulness, vireystason säätely, kosketuksen rauhoittava vaikutus ja ympäristön vaikutus mieleen.

Pidän mielelläni koulutuksia kirjaan liittyvän materiaalin käytöstä.  Koulutus voidaan järjestää tilauksesta tietylle työyhteisölle esim. konsultatiivisesti siten, että materiaalin käyttöön tutustutaan tosielämän esimerkkien kautta. Jo sovituista koulutuksista on tietoa ajankohtaista-sivulla.