MINDFULNESS

HYVÄKSYVÄ LÄSNÄOLO ELI MINDFULNESS


Mindfulnessin tärkein viesti on seuraava: kun kykenemme olemaan läsnä tässä hetkessä, olemme tietoisempia meille avoinna olevista mahdollisuuksista. Se on mielentila, jossa ihminen tiedostaa ajatuksensa, tunteensa, kehon aistimukset ja toimintayllykkeet ilman arvostelua. Sen kautta saadaan elävä yhteys läsnä olevaan hetkeen.
Tätä hyväksyvän ja tietoisen läsnäolon tilaa harjoitetaan selkeiden jooga- ja  meditaatioharjoitusten avulla sekä arkeen liittyvien tehtävien kautta. Säännöllinen harjoittaminen auttaa mm. stressinhallinnassa ja terveyden ylläpitämisessä.

Mindfulnessiin voi tutustua netissä olevien harjoitusten avulla tai tilaamalla ääniteitä, lyhyillä viikonlopun kursseilla tai intensiivisillä kahdeksan viikon kursseilla. Myös lapset voi tutustuttaa mindfulness-harjoituksiin heille sopivassa muodossa, jossa korostuvat toiminnallisuus ja tarinallisuus.

Minuun voi olla yhteydessä, jos olet kiinnostunut mindfulness menetelmän esittelystä tai säännöllisestä kahdeksan viikon MBSR ryhmästä (mindfulness based stress reduction) yhteisöllesi. Perinteisen aikuisille suunnatun ryhmän ilisäksi ohjaan MIndfulness kasvattajille -ryhmiä, joissa edellä mainittuun perustaan olen lisännyt keinoja siitä, kuinka lasten rauhoittumisjärjestelmään voidaan vaikuttaa ja kuinka mindfulnessin siemeniä voi istuttaa lasten ja nuorten mieleen. Tulen mielelläni myös kouluihin pitämään yhteistyössä opetushenkilökunnan kanssa kahdeksan tapaamiskerran pituisia .b-ryhmiä.

Olen käynyt MBSR-ohjaaja koulutuksen  sekä lapsille ja nuorille suunnatut .b ja MyMind -koulutukset. Kuten mindfulness ohjaajan tuleekin, harjoitan säännöllisesti meditaatiota sekä käyn vuosittain parilla retriitillä. Olen mukana vipassana meditaatiota harjoittavan Nirodha ry:n toiminnassa ja toimitilallani Lappeenrannassa kokoontuu säännöllisesti Nirohdan paikallisryhmä. 

lisää  mindfulnessista  mm. nettisivuilla www.mindfulness.fi.