AJANKOHTAISTA

 

TENAVAT TASAPAINOON HELSINGISSÄ 7.2 – 8.2.2019

 

Koulutus soveltuu kaikille lasten kanssa työskenteleville henkilöille. Osallistua voi joko molempiin päiviin tai vain toiseen niistä. Koulutuksen näkökulma tulee toimintaterapiasta ja mindfulnessista ja se pohjautuu syksyllä 2016 ilmestyneeseen kirjaan Tenavat tasapainoon.

 

TORSTAI 7.2 – TYYNI JA VALPAS MIELI

 

Päivässä paneudutaan kuormituksen ja rauhoittumisen välisen tasapainoon lapsen arjessa sekä esitellään keinoja, joiden avulla lapsen rauhoittumisjärjestelmää voidaan vahvistaa. Päivään sisältyy sekä tasapainon teoriaaa että käytännön esimerkkejä teorian soveltamisesta. Tyyni ja valpas mieli helpottavat tunteidensäätelyä sekä antavat pohjan oppimiselle ja elämänilolle.

Ohjelma:

9.00 – 12.00      tasapainon taustatekijöitä

kuormitustekijöitä lapsen arjessa toiminnallisten valmiuksien näkökulmasta

kuormittavien tekijöiden havainnointi

tasapainon tavoitteiden asettamisesta

vireystilan merkitys tasapainolle

 

12.00 – 13.00  lounastauko

 

13.00 – 15.30    keinoja kuormituksen vähentämiseen ja rauhoittumisjärjestelmän vahvistamiseen, mm:

mindfulness ja tarkkaavuuden suuntaaminen toimintaan

aistimusten ja liikkeen käyttäminen rauhoittumisen tukena

toimintaympäristön vaikutus tasapainoon

toiminnan muokkaaminen sopivaksi haasteeksi

kuinka käsitellä kuormitusta ja rauhoittumisjärjestelmän vahvistamista lapsen kanssa

 

PERJANTAI 8.2.2019 – KUN TASAPAINO JÄRKKYY

Koulutuspäivässä lähestytään ikäviä tunteita mindfulnessin hengessä, kokemusta ja toiminnallisuutta korostaen ja avoimen uteliaana tutkien. Se painottuu lasten kanssa tehtäviin harjoituksiin unohtamatta aikuisen tärkeää roolia lapsen tukena.

 

Ohjelma:

9.00 – 12.00      tunnereaktiot ja tunnekokemukset

Grossin prosessimalli tunteiden säätelystä

lapsen tukeminen prosessin eri vaiheissa

tunteista lapsen kanssa: kokemusta ja toiminnallisuutta painottaen

 

12.00 – 13.00    lounastauko

 

13.00 – 15.30    tunteista lapsen kanssa jatkuu

automaattisesta reaktiosta tunteidensäätelyyn ja tietoiseen toimintaan

ponnistelu ja sisu; epämiellyttävän kanssa oleminen

yhdessä luotu ”tasapainon esimerkki” tai keskustelua aiheesta, palautetta

 

 

Koulutuspaikka ja aika:              Malmitalo, Ala-Malmintori 1, kokoushuone 2

Koulutuksen hinta:                     molemmat päivät 260 euroa (sisältää alv 24%)

osallistuminen yhteen koulutuspäivään 160 (sisältää alv 24%)

 

Kouluttaja:                                  Merja Tompuri

toimintaterapeutti (SI-terapiapätevyys), mindfulness-ohjaaja

 

llmoittautuminen:                      15.1.2019 mennessä,

merja.tompuri@pp.inet.fi

 

Do not tell me to try harder, I´m trying as hard as I can. (kirjassa Sensory Balance, Erna Imperatore Blanche)

 

T